تنها ۵ مورد از ۷۰۰ آسانسور تهران استاندارد بود

تنها 5 مورد از 700 آسانسور تهران استاندارد بود

اخبار تجهیزات ساختمان به نقل از “ایران اکونومیست” ØŒ «محمودرضا طاهری» روز چهارشنبه در نخستین نشست شورای استاندارد استان تهران اÙ�زود:
باوجود تذکرها و پیگیری ها تاکنون تنها نقص ۷۹ مورد از آسانسورهای بازدیدی ر�ع شده که در این حوزه نیازمند دستور ویژه استانداری برای استانداردسازی آسانسورها هستیم.
به گ�ته وی، سال ۹۵ نیز از یک هزار و ۴۱۸ آسانسور استان تهران که توسط بازرسان سازمان استاندارد بازدید شده تنها ۱۶ مورد با استانداردها انطباق داشته است.

استانداردنبودن تجهیزات آسانسورها بویژه در شهرهای بزرگ مثل پایتخت که بلندمرتبه سازی ها بیشتر انجام می شود همواره محل انتقاد بوده و حوادثی مثل سقوط آسانسور که تل�اتی همراه دارد نیز در پی داشته است.

** ۵ هزار و ۳۵۵ واحد استان زیرپوشش استاندارد

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود گ�ت:
پنج هزار و ۳۵۵ واحد تولیدی در استان زیرپوشش اداره کل استاندارد استان تهران قرار دارند که از این تعداد سه هزار و ۴۷۰ واحد �عال، یک هزار و ۶۳۹ واحد غیر�عال و بقیه تعطیل هستند.
این مسئول ا�زود:
سال گذشته باید ۲۴۵ استاندارد ملی در تهران تعیین می شد که تلاش در این حوزه به تدوین ۳۵۰ استاندارد برای استان تهران منجر شد.
طاهری در ادامه با بیان اینکه تدوین چهار استاندارد بین المللی را پیشنهاد داده ایم، گ�ت:
ایران یکی از کشورهایی است که در تدوین استاندارد بین المللی �عالیت دارد.
وی صدور ۳۸۶ پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی در سال ۹۶ را از دیگر �عالیت های این اداره کل برشمرد.
مدیرکل استاندارد استان تهران نمونه برداری از بازار طلا، سنجش ترازوها، و نیز نازل های سوخت برای جلوگیری از کم �روشی را از دیگر �عالیت های این اداره کل عنوان کرد.
این نشست با حضور استاندار تهران و نیز رئیس سازمان ملی استاندارد کشور برگزار شد.

نوشته تنها ۵ مورد از ۷۰۰ آسانسور تهران استاندارد بود اولین بار در اخبار ساختمان، دکوراسیون داخلی، مصالح و تجهیزات. پدیدار شد.

Source: اخبار ساختمان