صادرات کاشی ایرانی در تور تعر�ه بالای گمرکی پاکستان

صادرات کاشی ایرانی در تور تعر�ه بالای گمرکی پاکستان

اخبار تجهیزات ساختمان به نقل از “ایران اکونومیست” ØŒ کاشی Ùˆ سرامیک پس از قیر Ùˆ Ù†Ù�ت، دومین کالای صادراتی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان است Ùˆ صادرات این محصولات به این کشور همسایه Ù�رصت مناسبی برای رونق تولید Ùˆ اÙ�زایش توان صادراتی تولید کنندگان Ùˆ صادر کنندگان کشورمان عنوان Ù…ÛŒ شود.
میزان مصر� کاشی و سرامیک سالانه پاکستان بر اساس آمارها، ۱۰۰میلیون مترمربع برآورد شده که تنها ۲۰ میلیون مترمربع از این میزان در پاکستان تولید شده و ۸۰ میلیون مترمربع آن از کشورهای دیگر وارد می شود.
شهر ۲۰ میلیون ن�ری کراچی پاکستان و دیگر کلانشهرهای این کشور نظیر لاهور و پایتخت این کشور نیز می تواند با بازاریابی مناسب و جلب سلیقه مشتریان به عنوان مقصد مناسب صادرایت کاشی و سرامیک ایران مطرح شود.
اما میزان صادرات کاشی، سرامیک و مصالح ساختمانی ایران به کشور همسایه خود یعنی پاکستان با توجه به ظر�یت های موجود، ا�زایش نیا�ته است.

*** قیمت تمام شده محصول تولیدی در کشور بالاست
مدیر Ù�روش شرکت بازرگانی میکائیل یزد Ùˆ مدیر پیشین بازرگانی مجتمع کاشی ‘امین’ یزد  با تشریح مشکلات صادرات کاشی به پاکستان Ù…ÛŒ گوید:

با توجه به شرایط کنونی کشور، مشکلات صادراتی بیش از گذشته ا�زایش یا�ته و کار را برای صادرات محصولات به خارج از کشور سخت کرده است.
‘مهدی رضایی’ Ù…ÛŒ اÙ�زاید:

این روزها به دلیل بالا ر�تن نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه تولید کاشی نیز به شدت بالا ر�ته به گونه ای که با ا�زایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی قیمت مواد اولیه مواجه شده ایم که به صورت طبیعی تاثیر مستقیم بر قیمت صادرات گذاشته است.
وی مشکلات رانندگان و اعتصاب اخیر کامیونداران را نیز عاملی بر ا�زایش قیمت نهایی کالا و ا�زایش ۳۰ درصدی کرایه حمل و نقل عنوان کرد.
این �عال اقتصادی گ�ت:

ر�ع نشدن مشکل است�اده از حساب LC نیز باعث شده که تبادل پول بین کشور مقصد را غیر ممکن کند.
اعتبار اسنادی LCتعهدی از بانک است که به خریدار و �روشنده داده می شود.
بر این اساس بانک متعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به �روشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست �روشنده خواهد رسید.

هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظ� است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.

اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریا�ت مبالغ پرداختی مورد است�اده قرار می گیر
رضایی تصریح کرد:

در حال حاضر صادرکنندگان از شیوه هایی برای صادرات بهره می برند به عنوان مثال، حواله ارز از سوی خریدار به حساب تامین کننده مواد اولیه در خارج از کشور برای تسویه بدهی کارخانه صادر شده و حضور �یزیکی در ایران و خرید نقدی کالا از سوی واسطه انجام می گیرد که این نورد نیز باعت ا�زایش قیمت تمام شده محصول می شود.
مدیر Ù�روش شرکت بازرگانی میکائیل یزد Ùˆ مدیر پیشین بازرگانی مجتمع کاشی ‘امین’ یزد Ú¯Ù�ت :

با توجه به این مشکلات، تولید کنندگان در پایین آوردن قیمت محصول به دلیل پایین آوردن کی�یت می کنند که این شیوه نیز باعث شده تا نام محصول ایرانی در کشور های همسایه به ویژه پاکستان و عراق به عنوان محصول بی کی�یت به مصر� کننده معر�ی شود.

*** لزوم ا�زایش بازاریاب در کشور مقصد
رئیس انجمن کاشی و سرامیک یزد هم گ�ت:

در کشوری مثل پاکستان که بازار هد� خوبی برای محصولات کشور است، ترکیه حدود ۲۶ ن�ر بازاریاب و متخصص این امر را دارد؛ و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تنها یک ن�ر را برای این مهم و پیگیری امور مربوطه به‌کارگیری کرده است.
نصرالله شری� �رد ادامه داد:

عوارض گمرکی که در برخی کشورها از صادرکنندگان ایرانی دریا�ت می شود، زیاد است و این موضوع، توان صادرات را از تولیدکنندگان کاشی و سرامیک گر�ته است که باید، مسئولان دستگاه ها نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت امور خارجه در این موضوع کنند.

***تعر�ه صادرات کاشی و سرامیک ایرانی در اندازه بزرگ بالاست
مدیر اجرایی انجمن صن�ی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور نیز  با تبیین توانمندی های صادرات کاشی و سرامیک از ایران به پاکستان و تشریح مشکلات پش روی صادرات این محصولات گ�ت:

میزان صادرات کاشی و سرامیک به پاکستان در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ میلیون متر مربع و به ارزش ۴۲ میلیون دلار بود که این میزان در مقایسه با سال ۱۳۹۵ از نظر وزنی حدود ۷۸ درصد و از نظر ارزش ۴۱ درصد ا�زایش را نشان می دهد.
‘بهنام عزیززاده’ اÙ�زود:

با توجه به بازار بزرگ پاکستان که بیش از ۱۰۰ میلیون متر مربع واردات کاشی و سرامیک دارد، با وجود مزیت های ایران در صادرات به پاکستان، عواملی نیز پیش روی صادرات به پاکستان وجود دارد.
وی، وضع تعر�ه بالای واردات کاشی و سرامیک در اندازه بزرگ به پاکستان از سوی دولت ایالتی سند و نبود برخی زیرساخت ها نظیر امکان نقل و انتقال وجه حاصل از صادرات از طریق ارتباط بانکی به داخل کشور را از مهم ترین مشکلات �عالان این بخش در صادرات محصول به پاکستان عنوان کرد.
عزیز زاده تصریح کرد:

تعر�ه صادرات کاشی و سرامیک در اندازه بزرگ که از ابتدای سال ۱۳۹۶ ا�زایش یا�ته بود، کماکان ادامه دارد و این مشکل به رغم درخواست انجمن از سرکنسول ایران در کراچی برای پیگیری و حل موضوع، لاینحل باقی مانده است.
این �عال اقتصادی و صادرکننده کاشی و سرامیک ایران به پاکستان گ�ت:

بر اساس قانون گمرک پاکستان، هر اندازه سایز کاشی بزرگتر باشد، تعر�ه ورود آن به پاکستان نیز بیشتر است و با توجه به اینکه گرایش مصر� کنندگان به است�اده از اندازه بزرگ بیشتر شده است، لذا این موضوع از موانع توسعه صادرات کاشی و سرامیک به کشور پاکستان است.
مدیر اجرایی انجمن صن�ی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور در خصوص نبود قابلیت نقل و انتقال وجه حاصل از صادرات از طریق ارتباط بانکی به داخل کشور نیز گ�ت:

با وجود اینکه سال گذشته دولت پاکستان قول داده بود که از طریق �عال کردن شعبه حبیب بانک در ایران، نقل و انتقال ارز از طریق شبکه بانکی انجام گیرد و ارز حاصل از صادرات به حساب صادرکنندگان ایرانی واریز شود، به دلیل ترس از تحریم های بانکی آمریکا این مهم محقق نشد و صادرات به پاکستان کماکان با مشکل عدم ارتباط بانکی و عدم نقل و انتقال وجه حاصل از صادرات به صادرکنندگان انجام می گیرد.

***کاهش تعر�ه های گمرکی بر کالاهای صادراتی ایران را خواستاریم
رئیس انجمن سازندگان و آبادگران پاکستان نیز با تشریح اهمیت گسترش روابط تجاری پاکستان و ایران از دولت کشورش خواست تعر�ه های گمرکی بر کالاهای ایران را کاهش دهد.
‘عارÙ� یوسÙ� جیوا’  با بیان اینکه کالاهای ایران از Ú©ÛŒÙ�یت خوبی برخوردار است، Ú¯Ù�ت:

به عنوان مثال، سرامیک و کاشی های ایرانی به دلیل برخورداری از استانداردهای جهانی درمیان مردم پاکستان محبوبیت �راوان دارد.
وی اضا�ه کرد:

کاشی و سرامیک ساخت کارخانه های ایران در بازارهای پاکستان از جایگاه مناسبی برخوردار است و رایزن بازرگانی ایران در پاکستان نیز با تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران از اداره کل انجمن سازندگان و توسعه دهندگان پاکستان بازدید کرده و درخصوص نحوه واردات سرامیک به پاکستان به تبادل نظر پرداختیم.
رئیس انجمن سازندگان و آبادگران پاکستان با بیان بالا بودن تعر�ه های گمرکی پاکستان برای واردات کاشی و سرامیک از ایران گ�ت:

تاجران پاکستان ترجیح می دهند به جای خرید این کالا از کشورهای اروپایی آن را از کشور همسایه ایران تهیه کنند.
یوس� جیوا علاقه مردم پاکستان به �رهنگ و تمدن ایران را یادآور شد و گ�ت:

وجود چنین اشتراکات غنی بین دو کشور عامل اصلی برای �روش کالاهای باکی�یت ایرانی در بازارهای پاکستانی است و تاجران پاکستان در صورت ر�ع موانع بانکی و مالیاتی از این ظر�یت ها می توانند به نحو احسن است�اده کنند.
وی گ�ت :

قرار است بزودی در نشست مشترکی با مسئولان وزارت تجارت و بازرگانی پاکستان با حضور مسئولان ایرانی، نحوه گسترش روابط تجاری بین دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
‘احمد محمدی’ سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان  Ú¯Ù�ت:

مشتریان پاکستانی از خریداران عمده کاشی و سرامیک ایران هستند و این محصولات در این کشور بازار خوبی دارد.
وی از پاکستان و شهر کراچی قلب اقتصادی پاکستان به عنوان مقصد مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی نام برد و ا�زود:

اگر تولیدکنندگان ایرانی به بازار بیش از ۲۰۰ میلیون ن�ری پاکستان نیم نگاهی داشته باشند، می توانند سود مناسبی از این بازار در زمینه صادرات کالا داشته باشند.
وی با بیان ا�زایش میزان صادرات کاشی و سرامیک ایران به پاکستان طی سال گذشته، تبادل هیات های اقتصادی بین دو کشور را از اقدامات سرکنسولگری ایران در کراچی در زمینه معر�ی بازار این کشور به تولیدکنندگان ایرانی بیان کرد و ا�زود:

سال گذشته (۹۶) بیش از هشت میلیون متر مربع کاشی و سرامیک به پاکستان صادر شد.
این دیپلمات ایرانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بازار پاکستان به خصوص ایالت سند، مقصدی قابل توجه برای صادرکنندگان کالاهای ساختمانی است، از تولیدکنندگان ایرانی برای حضور در این بازار و صاردات کالاهای با کی�یت خود دعوت کرد.
محمدی در بخش با تشریح دلایل رونق نگر�تن بازار پاکستان برای صادرکنندگان ایرانی، ا�زود:

وجود دیدگاه سنتی به بازار پاکستان، برخی تحریم های بانکی و نشناختن بازار از سوی صادرکننده ایرانی از این دلایل است.
محمدی در خصوص پیگیری ر�ع مشکلات موانع صادراتی کاشی و سرامیک تولیدکنندگان ایرانی به پاکستان نیز قول مساعد داد.
وی تصریح کرد:

در مقطعی از زمان از بازار کالایی پاکستان غا�ل شدیم و این بازار از سوی دیگر کشورها تغذیه شد، ولی واقعیت امر این است که جمعیت۲۰۷ میلیونی پاکستان و جمعیت بیش از ۲۰ میلیون ن�ری شهر کراچی بازار خوبی برای صادرات همه کالاهای ایرانی است.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان از مواد غذایی و خوراکی، محصولات لبنی، شیرنی و شکلات و محصولات ساختمانی به عنوان محصولات ایرانی مشتری پسند در بازار پاکستان نام برد و گ�ت:

تولید کنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی به دلیل دارا بودن مزیت های هم مرزی دو کشور می توانند از این بازار به نحو مطلوب است�اده کنند.

منبع

نوشته صادرات کاشی ایرانی در تور تعر�ه بالای گمرکی پاکستان اولین بار در اخبار ساختمان، دکوراسیون داخلی، مصالح و تجهیزات. پدیدار شد.

Source: اخبار ساختمان